Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Sở Giao thông vận tải tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức danh Phó Chánh Văn phòng Sở

13/08/2019 09:28 Số lượt xem: 322

Trong 02 ngày 08,09/8/2019, Sở Giao thông vận tải đã thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức danh Phó Chánh Văn phòng Sở đối với đồng chí Nguyễn Hữu Long.

Sáng ngày 08/8/2019,  Sở Giao thông vận tải đã tổ chức hội nghị nghe báo cáo kiểm điểm và lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức danh Phó Chánh Văn phòng Sở đối với đồng chí Nguyễn Hữu Long. Tham dự và chỉ đạo tại hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Tuyển – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc sở cùng các đồng chí Đảng ủy viên, lãnh đạo Sở; Trưởng, phó các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức Văn phòng Sở.

Đ/c Lê Ngọc Tuyển - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu tại hội nghị

Phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Tuyển đã quán triệt sâu sắc về mục đích, yêu cầu và nguyên tắc của việc lấy phiếu tín nhiệm. Việc lấy phiếu tín nhiệm là một trong những bước trong thực hiện quy trình bổ nhiệm lại cán bộ công chức giữ chức vụ lãnh đạo, đồng thời thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm cũng là để đánh giá về trình độ, năng lực, uy tín của cán bộ, đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trách nhiệm công tác trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo quản lý. Thông qua phiếu tín nhiệm cấp có thẩm quyền sẽ có được thêm thông tin quan trọng để đánh giá cán bộ được chính xác hơn trước khi bổ nhiệm 5 năm tiếp theo.

Đ/c Nguyễn Hữu Long thông qua bản báo cáo kiểm điểm

Tiếp đó, hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Hữu Long báo cáo kiểm điểm về quá trình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian 05 năm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Sở. Bản báo cáo đã nêu chi tiết những kết quả đã đạt được và chưa làm được, những tồn tại, hạn chế cũng như những khuyết điểm của bản thân cần cố gắng, khắc phục. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề ra những tiêu chí, chương trình, kế hoạch phấn đấu cụ thể của bản thân cần thực hiện trong thời gian tới nếu được tập thể cơ quan tín nhiệm tiếp tục bổ nhiệm lại. Ngay sau đó là những ý kiến nhận xét của các đồng chí, đồng nghiệp trong cơ quan, đơn vị. Các ý kiến đều đồng thuận và nhất trí cao với nội dung bản báo cáo kiểm điểm,  đánh giá cao năng lực phẩm chất lãnh đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Long trong thời gian qua.

Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức danh Phó Chánh Văn phòng Sở theo quy định. Căn cứ kết quả kiểm phiếu, với sự tín nhiệm cao từ toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan, tỷ lệ phiếu 32/32 đạt 100%.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ ngày 09/8/2019

Tiếp đó, ngày 09/8/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở đã họp và biểu quyết, 100% các đồng chí đảng ủy viên nhất thông qua, đồng ý bổ nhiệm lại đồng chí Nguyễn Hữu Long tiếp tục giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Sở 5 năm tiếp theo. Căn cứ kết quả nêu trên, Văn phòng Sở sẽ tiếp tục tham mưu thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm chức danh Phó Chánh Văn phòng Sở đối với đồng chí Nguyễn Hữu Long./.

ĐTS
Nguồn: Văn phòng Sở

Thời tiết ngày 26/05/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5950

Đã truy cập : 43676847