Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BGTVT ngày 02/05/2019 của Bộ Giao thông vận tải

09/05/2019 16:45 Số lượt xem: 500

Ngày 08/5/2019, Giám đốc Sở GTVT Bắc Ninh đã ban hành văn bản số 722/SGTVT-VP nhằm triển khai, quán triệt Chỉ thị số 04/CT-BGTVT ngày 02/5/2019 của Bộ Giao thông vận tải về tăng cường, xử lý các vi phạm liên quan đến sử dụng rượu, bia, chất có cồn khi làm nhiệm vụ và điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Theo đó, lãnh đạo Sở đã quán triệt các nội dung trong Chỉ thị số 04/CT-BGTVT đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành GTVT Bắc Ninh về việc tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến sử dụng rượu, bia, chất có cồn khi làm nhiệm vụ, kể cả buổi trưa, ngày trực và điều khiển phương tiện tham gia giao thông, đồng thời yêu cầu các cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành phải nghiêm túc thực hiện.

Giao cho Văn phòng, Thanh tra Sở cùng các phòng chuyên môn thành lập tổ kiểm tra, giám sát để xử lý các vi phạm có liên quan đến cán bộ công chức, viên chức và người lao động sử dụng rượu, bia, chất có cồn trong khi làm nhiệm vụ kể cả khi tham gia giao thông, đồng thời giao cho Công đoàn ngành, Đoàn thanh niên Sở vận động các đoàn viên, người lao động thực hiện nghiêm túc và tuyên truyền phổ biên giáo dục về tác hại của việc sử dụng rượu, bia, chất có cồn đến sức khỏe và công việc được giao. Các tập thể, cá nhân nào vi phạm về sử dụng rượu, bia, chất có cồn trong khi làm nhiệm vụ kể cả khi tham gia giao thông sẽ bị xử lý theo đúng quy định của Pháp luật và không xét thi đua, khen thưởng trong năm đó./.

NHL
Nguồn: Văn phòng Sở

Thời tiết ngày 26/05/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6102

Đã truy cập : 43676759