Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Sở GTVT Bắc Ninh tiến hành mở thầu qua mạng gói thầu thi công xây dựng công trình sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đường ĐT.281 lý trình Km3 - Km4+350, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; gói thầu sử dụng nguồn vốn Quỹ Bảo trì đường bộ Bắc Ninh năm 2019.

08/07/2019 15:08 Số lượt xem: 264

Thực hiện kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2019, đúng 08 giờ 30 phút ngày 05/7/2019 Sở GTVT Bắc Ninh tiến hành mở thầu qua mạng gói thầu xây lắp công trình sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đường ĐT.281 lý trình Km3 - Km4+350, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; gói thầu sử dụng nguồn vốn Quỹ Bảo trì đường bộ Bắc Ninh năm 2019. Tham dự mở thầu có đại diện Sở GTVT Bắc Ninh và tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu:

Lễ mở thầu lần này có 01 gói thầu: Xây lắp công trình sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đường ĐT.281 lý trình Km3 - Km4+350, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; với thời gian thi công 75 ngày.

Thực hiện quy định của Luật đấu thầu, Sở GTVT Bắc Ninh đã đăng thông báo mời thầu số 20190661716-01 trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia - website: http://muasamcong.mpi.gov.vn ngày 27/6/2019. E-HSMT được đăng tải trên hệ thống và phát hành miễn phí từ thời điểm đăng E-TBMT trên hệ thống. Thời gian nhận HSDT từ 08 giờ 05 phút ngày 25/6/2019 đến 08 giờ 30 phút ngày 05/7/2019 trên website: http://muasamcong.mpi.gov.vn .

Thời điểm mở thầu qua mạng: 08 giờ 30 phút ngày 05/7/2019 trên website: http://muasamcong.mpi.gov.vn ; tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh. Gói thầu có 01 nhà thầu nộp E-HSDT trên mạng là: Công ty cổ phần xây dựng đường bộ 559.

Các bước mở thầu đã được tổ chuyên gia đấu thầu tiến hành đúng trình tự quy định luật đấu thầu số 43/2013/QH13; Nghị định số 63/NĐ-CP về đấu thầu qua mạng và được thực hiện trên trang đấu đầu thầu quốc gia - website: http://muasamcong.mpi.gov.vn. Thời điểm hoàn thành mở thầu các gói thầu trên kết thúc vào hồi 08 giờ 39 phút cùng ngày.

Sở GTVT Bắc Ninh sẽ tiến hành đánh giá các hồ sơ dự thầu, trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia website: http://muasamcong.mpi.gov.vn .

Đính kèm file Mở thầu (tải về):

Đào Xuân Bách
Nguồn: Phòng Quản lý Kết cấu Hạ tầng giao thông

Thời tiết ngày 05/06/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6662

Đã truy cập : 43676929