Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh kiểm tra, giám sát hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại Trung tâm Đào tạo lái xe CGĐB Bắc Ninh.

19/07/2019 11:54 Số lượt xem: 128

Thực hiện Công văn số 898/SLĐTBXH-DN ngày 14/05/2019 của Sở Lao động – Thương binh & Xã hội tỉnh Bắc Ninh về việc kiểm tra, giám sát hoạt động GDNN tại các cơ sở đào tạo lái xe. Sáng ngày 11/7/2019 Đoàn kiểm tra, giám sát của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh do đồng chí Nguyễn Kim Triều – Phó giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã làm việc tại Trung tâm Đào tạo lái xe CGĐB Bắc Ninh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Minh Tiến – Giám đốc và các đồng chí trưởng, phó các phòng chuyên môn trong đơn vị.

Hình ảnh tại buổi làm việc

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực GDNN theo các Nghị định Chính phủ; theo Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Các Thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về điều lệ Trung tâm GDNN; Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư liên quan của các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ LĐTBXH. Kiểm tra các quy định đào tạo trình độ sơ cấp, quy định về đào tạo thường xuyên, quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh, quy định về việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo; quy chế kiểm tra thi, xét tốt nghiệp.

Sau thời gian làm việc khẩn trương và tích cực, hai bên đã tiến hành trao đổi, đóng góp ý kiến. Đoàn kiểm tra, giám sát đã đánh giá đơn vị đã thực hiện tốt các quy định theo yêu cầu của các Nghị định, Thông tư quy định, thực hiện tốt chế độ báo cáo, lưu trữ; luôn chủ động đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; có nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề. Bên cạnh đó Đoàn cũng đề nghị đơn vị cần tiếp tục bám sát một số Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ LĐTBXH mới được ban hành để áp đụng trong quá trình hoạt động GDNN tại đơn vị

Thay mặt đơn vị đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Giám đốc đơn vị  tiếp thu những đánh giá, kiến nghị của Đoàn kiểm tra, trong thời gian tiếp theo Trung tâm Đào tạo lái xe CGĐB Bắc Ninh tiếp tục quán triệt cán bộ, giáo viên thực hiện tốt công tác GDNN; tăng cường kiểm tra, giám sát viên chức trong thực thi nhiệm vụ; đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; Bố trí viên chức phù hợp với năng lực đào tạo; Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị…, xây dựng Trung tâm Đào tạo lái xe CGĐB Bắc Ninh trở thành một trong những đơn vị có uy tín, chất lượng trong lĩnh vực đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh và khu vực lân cận./.

Nguyễn Tuấn Dương
Nguồn: Trung tâm Đào tạo lái xe CGĐB Bắc Ninh

Thời tiết ngày 07/12/2019

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3669

Đã truy cập : 43520347