Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh

08/08/2017 11:41 Số lượt xem: 517

Công tác đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn bảo vệ người và tài sản nơi công sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi mỗi tập thể, mỗi cá nhân trong toàn cơ quan không ngừng nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Với mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng đó, trong thời gian qua, Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác này.

Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh

Trong thời gian giữa tháng 7 vừa qua, Văn phòng Sở đã tham mưu cho Lãnh đạo Sở triển khai thực hiện tốt những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong toàn khối Cơ quan Văn phòng Sở với mục tiêu kiểm soát tối đa mọi diễn biến tại trụ Sở, được thể hiện qua các công việc cụ thể như: Rà soát cho lắp bổ sung hệ thống camera giám sát đảm bảo kiểm soát được toàn bộ khu vực cổng ra vào, lối lên, xuống sảnh trụ sở, khu vực sân trong và sân ngoài, lối hành lang cầu thang các tầng, nhà để xe của cơ quan, …

Lực lượng bảo vệ chuyên trách của cơ quan luôn thực hiện nghiêm túc việc phân ca trực 24/24h, thực hiện giao ca, giao ban theo đúng quy định. Toàn bộ khách đến liên hệ công tác khi ra vào cơ quan được quản lý, ghi chép vào sổ nhật ký hàng ngày. Kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển tài sản khi ra vào cơ quan. Định kỳ hàng tháng báo cáo, đánh giá công việc đã thực hiện và xây dựng phương hướng cho tháng tiếp theo, trong đó đề cao đánh giá những nguy cơ mất an toàn, an ninh trật tự có thể xảy ra nhất là trong dịp lễ, dịp tết…

Khách đến liên hệ làm việc

Song song với công tác chỉ đạo việc xây dựng các phương án tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự thì công tác chăm lo đến đời sống, cải thiện môi trường làm việc cho lực lượng bảo vệ của cơ quan cũng luôn được Lãnh đạo Sở quan tâm thường xuyên, tạo điều kiện tối đa về mọi mặt để lực lượng bảo vệ có đủ cơ sở vật chất (dụng cụ hỗ trợ), có môi trường làm việc tốt nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

 

ĐTS
Nguồn: Văn phòng Sở

Thời tiết ngày 23/06/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1234

Đã truy cập : 42938799