Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát công tác vận tải hành khách, đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

20/05/2020 16:34 Số lượt xem: 57

Ngày 07 tháng 5 năm 2020 Sở Giao thông vận tải có văn bản số 763/TB-SGTVT về việc hướng dẫn thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 trên các phương tiện vận tải hành khách trong tình hình mới. Mục đích là nhằm tháo gỡ khó khăn, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị vận tải mà vẫn đảm bảo hạn chế nguy cơ lây nhiễm bệnh Covid-19 cho người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ và hành khách khi tham gia giao thông trên các phương tiện vận tải hành khách, bến khách ngang sông và tại các Bến xe, điểm đỗ xe Buýt …  trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Hình ảnh xử lý vi phạm của lực lượng Thanh tra giao thông

Trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ của công tác vận tải hành khách trong tình hình mới, khi dịch bệnh Covid-19 vẫn có nhiều diễn biến phức tạp, nguy cơ cao; cùng với toàn ngành, toàn địa phương, ngành giao thông vận tải Bắc Ninh luôn tập trung chỉ đạo trong phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt trong công tác vận tải hành khách đã chỉ đạo cụ thể từng nội dung, biện pháp trong phòng ngừa dịch bệnh như thường xuyên khử khuẩn các bề mặt trên phương tiện, yêu cầu mọi người đeo khẩu trang khi đi trên các phương tiện giao thông, hạn chế ăn uống trên phương tiện, rửa tay thương xuyên bằng dung dịch sát khuẩn… với nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động vận tải. Thanh tra Sở tham mưu cho Lãnh đạo tổ chức tăng cường thường xuyên hoạt động kiểm tra, giám sát tại các đầu mối giao thông như Bến xe, các khu công nghiệp tập trung, cổng các bệnh viện và các điểm đỗ xe tĩnh trên địa bàn để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về chấp hành phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; kiên quyết không cho phép các phương tiện xuất Bến nếu không đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời tiếp tục kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải khách, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chở quá số người, số ghế quy định và các điều kiện về kinh doanh vận tải của các doanh nghiệp, chủ phương tiện.

Trong thời gian tới, Thanh tra Sở tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của UBND Tỉnh, Bộ GTVT, của Sở giao thông vận tải Bắc Ninh để tiếp tục thực hiện phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải khách, đáp ứng nhu cầu đi lại an toàn của người dân nhưng cũng phải đảm bảo các biện pháp an toàn về phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

 

Biện Xuân Cương
Nguồn: Thanh tra Sở

Thời tiết ngày 13/07/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3861

Đã truy cập : 43712390