Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Thông báo kế hoạch tạm phân luồng, tổ chức giao thông các tuyến đường kết nối với đường Ngô Gia Tự (đoạn từ đường Thiên Đức đến đường Nguyên Phi Ỷ Lan), thành phố Bắc Ninh.

31/07/2019 16:39 Số lượt xem: 470

Để có cơ sở xây dựng, tổ chức các chương trình, thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong suốt thời gian khai trương 02 tuyến phố chuyên doanh, UBND thành phố Thông báo kế hoạch tạm phân luồng, tổ chức giao thông các tuyến đường kết nối với đường Ngô Gia Tự (đoạn từ đường Thiên Đức đến đường Nguyên Phi Ỷ Lan), thành phố Bắc Ninh, cụ thể như sau:

1. Tạm thời cấm các phương tiện tham gia giao thông trên đường Ngô Gia Tự (đoạn từ đường Thiên Đức đến đường Nguyên Phi Ỷ Lan), đường nguyễn Đăng Đạo (đoạn từ đường Ngô Gia Tự đến đường Nguyễn Gia Thiều), thành phố Bắc Ninh.

2. Bố trí các điểm chốt chặn đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trên các tuyến đường (theo Bản vẽ mặt bằng tổ chức giao thông đính kèm), cụ thể:

Đường Ngô Gia Tự: 02 vị trí, tại nút giao với đường Thiên Đức, với đường Nguyên Phi Ỷ Lan.

Phố Rạp Hát: 01 vị trí, tại nhánh rẽ vào đường Ngô Gia Tự.

Đường Trần Hưng Đạo: 01 vị trí, tại nút giao với đường Ngô Gia Tự.

Phố Vũ Kiệt: 01 vị trí, tại nút giao với đường Ngô Gia Tự.

Phố Ngô Miễn Thiệu: 01 vị trí, tại nút giao với đường Ngô Gia Tự.

Đường Nguyễn Đăng Đạo: 02 vị trí, tại nút giao với đường Nguyễn Gia Thiều, với đường Ngô Gia Tự (vị trí này di chuyển sau 16 giờ 00 phút, ngày 03/8/2019).

Đường Âu Cơ: 01 vị trí, tại nút giao với đường Nguyễn Công Hãng.

Đường Lê Văn Thịnh: 01 vị trí, tại nút giao với đường Ngô Gia Tự.

3. Thời gian tạm phân luồng, tổ chức giao thông: Bắt đầu từ 16 giờ 00 phút đến 23 giờ 00 phút (riêng đối với đường Nguyễn Đăng Đạo đoạn từ đường Ngô Gia Tự đến đường Nguyễn Gia Thiều, bắt đầu từ 06 giờ 00 phút đến 23 giờ 00 phút), ngày 03/8/2019 (thứ bẩy).

Nội dung Thông báo số 124/TB-UBND (tải về)

Nguồn: Phòng Quản lý Kết cấu Hạ tầng giao thông

Thời tiết ngày 26/05/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4850

Đã truy cập : 43676824