Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Thông báo Kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký dự xét tuyển viên chức Sở Giao thông vận tải (vòng 1) và triệu tập thí sinh tham gia phỏng vấn

13/03/2020 19:09 Số lượt xem: 171
Thực hiện kế hoạch số 179/KH-SGTVT ngày 04/02/2020 của Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh về việc xét tuyển viên chức năm 2020. Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo thông báo như sau:

1. Tổng số hồ sơ đăng ký tham gia xét tuyển viên chức Sở GTVT Bắc Ninh đủ điều kiện:  04 hồ sơ.

2. Thời gian tổ chức phỏng vấn: Bắt đầu từ 14h00 phút thứ 6 ngày 27/3/2020.

Nội dung thông báo gửi đính kèm:

- Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ (tải về)

- Thông báo triệu tập thí sinh tham gia phỏng vấn (tải về)

 

Nguồn: Văn phòng Sở

Thời tiết ngày 26/10/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7203

Đã truy cập : 43871683