Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Thông báo nội quy phỏng vấn trong kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh

26/03/2020 09:45 Số lượt xem: 117
Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-SNV ngày 10/02/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh.

Thực hiện Quyết định số 146/QĐ-SGTVT ngày 02/3/2020 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020. Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo nội quy phỏng vấn cụ thể như sau:

Nội dung cụ thể (tải về)

Nguồn: Văn phòng Sở

Thời tiết ngày 26/10/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6620

Đã truy cập : 43871602