Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Thông báo và kính mời các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tham gia cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tuyến Kênh Vàng - Xuân Lâm

04/06/2020 16:56 Số lượt xem: 248

Căn cứ Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc “Phê duyệt phương án hoạt động, phương án giá vé và phương án trợ giá tuyến xe buýt Kênh Vàng (Lương Tài) đi Xuân Lâm (Thuận Thành)”

Sở GTVT Bắc Ninh kính mời các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có đủ điều kiện pháp lý, năng lực tham gia đăng ký nộp hồ sơ tham gia cung ứng dịch vụ vận tải hành khách xe buýt tuyến Kênh Vàng đi Xuân Lâm.

Hồ sơ đăng ký gửi về Sở GTVT Bắc Ninh chậm nhất vào 08 giờ 30 phút ngày 15/6/2020. Sở GTVT Bắc Ninh sẽ không tiếp nhận và xem xét những hồ sơ đăng ký nộp sau thời điểm trên

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:

* Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh.

* Địa chỉ: Số 16 - Nguyên Phi ỷ Lan - TP. Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh.

* Điện thoại:  0222.3822.416 - Fax: 0222.3822.416.

Nguồn: Phòng An toàn giao thông

Thời tiết ngày 31/10/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 10153

Đã truy cập : 43879755