Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Về việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh

16/05/2017 11:08 Số lượt xem: 2199

Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh trân trọng thông báo:

Kể từ 15 giờ, ngày 17 tháng 5 năm 2017, Sở Giao thông vận tải tổ chức tiếp nhận, trả kết quả đối với 20 thủ tục hành chính sau:

 

1

Gia hạn Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia

 

2

Cấp mới, cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép

 

3

Cấp lại Giấy phép kinh doanh do bị mất

 

 

4

Cấp phù hiệu xe nội bộ

 

 
 

5

Cấp lại phù hiệu xe nội bộ

 
 

6

Cấp phù hiệu xe trung chuyển

 

 
 

7

Cấp lại phù hiệu xe trung chuyển

 

 
 

8

Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt

 

 
 

9

Cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt

 

 
 

10

Cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch

 

11

Cấp lại biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch

 

12

Cấp đổi biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch

 

13

Gia hạn Giấy phép liên vận Việt – Lào  và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào

 

14

Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam

 

15

Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam

 

16

Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện

 

17

Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện

 

18

Gia hạn đối với phương tiện phi thương mại Campuchia lưu trú tại Việt Nam

 

19

Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia đối với phương tiện vận tải phi thương mại là xe công vụ, xe của các đoàn thể và các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao, xe do doanh nhân ngoại quốc tự lái trừ phương tiện của các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, văn phòng các Bộ, các đoàn thể và các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao đóng tại Hà Nội

 

20

Gia hạn Giấy phép vận tải và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Trung Quốc

 

 

Địa điểm: Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh (Trụ sở của Sở Thông tin và Truyền thông -  Số 11A, đường Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh)

 

Nguồn: Văn phòng Sở

Thời tiết ngày 20/03/2019

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2920

Đã truy cập : 43101907