Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Thông báo việc thực hiện thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng

13/03/2018 16:20 Số lượt xem: 534

Thực hiện Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27/03/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng; Công văn số 1458/ĐKVN-VAR ngày 209/03/2018 của  Cục Đăng kiểm Việt Nam V/v: Thực hiện dự án thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng theo Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27/03/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Dán thẻ đầu cuối thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ

 theo hình thức điện tử tự động không dừng

Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh, Thông báo tới lái xe, chủ phương tiện về việc thực hiện thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng như sau:

1.Đưa phương tiện gắn thẻ đầu cuối tại lần kiểm định gần nhất hoặc trước khi đến hạn kiểm định theo lộ trình do Bộ Giao thông vận tải quy định hoặc ngay khi thẻ đầu cuối bị mất, hỏng.

2. Không được phá huỷ, làm giả, can thiệp vào nội dụng thẻ đầu cuối, chuyển thẻ đầu cuối từ phương tiện giao thông này sang phương tiện giao thông khác.

3.Cung cấp thông tin để mở tài khoản trả trước giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng, khai báo và sửa đổi thông tin tài khoản khi có thay đổi; cung cấp các thông tin cần thiết để nhà cung cấp dịch vụ thu giá hoàn trả dịch vụ sử dụng đường bộ vào tài khoản trả trước cho các tổ chức, cá nhân.

Thời hạn thực hiện dán thẻ đầu cuối đối với các phương tiện xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ đến hết năm 2018./.

Đỗ Thị Lộc
Nguồn: Trung tâm đăng kiểm BN

Thời tiết ngày 24/03/2019

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3760

Đã truy cập : 43101903