Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Thông tin các tuyến xe Buýt nội tỉnh Bắc Ninh

09/09/2016 15:51 Số lượt xem: 74911

I. TUYẾN BẮC NINH - LƯƠNG TÀI

1. Thông tin tuyến: 

         - Lộ trình tuyến: Bến xe Bắc Ninh - ĐT295B - đường Kinh Dương Vương - đường Lý Thái Tổ - QL38 - cầu Hồ - ngã tư Đông Côi - ĐT282 - thị trấn Đông Bình - ĐT280 - Bến xe khách Lương Tài và ngược lại.

         - Cự ly tuyến: 39 Km.

         - Đơn vị khai thác: Công ty TNHH TMVT Thảo Mạnh.

2. Điểm đầu, điểm cuối: 

         - Điểm đầu: Bến xe Bắc Ninh, thành phố Bắc Ninh.

         - Điểm cuối: Bến xe Lương Tài, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài.

3. Số chuyến khai thác: 72 chuyến / 1 ngày.

4. Thời gian hoạt động: 

         - Thời gian mở tuyến : 5h00.

         - Thời gian đóng tuyến : 19h00.

 

II. TUYẾN BẮC NINH - SAO ĐỎ

1. Thông tin tuyến: 

         - Lộ trình tuyến: Bến xe Bắc Ninh - TL295B - QL18 - Thị trấn Phố Mới - Phả Lại - Sao Đỏ và ngược lại.

         - Cự ly tuyến: 40 Km.

         - Đơn vị khai thác: Công ty Cổ phần xe khách Bắc Ninh.

2. Điểm đầu, điểm cuối: 

         - Điểm đầu: Bến xe Bắc Ninh, thành phố Bắc Ninh.

         - Điểm cuối: Thị trấn Sao Đỏ, Thị Xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương.

3. Số chuyến khai thác: 76 chuyến / 1 ngày.

4. Thời gian hoạt động: 

         - Thời gian mở tuyến : 5h30.

         - Thời gian đóng tuyến : 19h20.

 

III. TUYẾN BẮC NINH - YÊN PHONG

1. Thông tin tuyến: 

         - Lộ trình tuyến: Bến xe Bắc Ninh - TL 286 - Thị trấn Chờ - Xã Yên Phụ - Xã Hòa Tiến và ngược lại.

         - Cự ly tuyến: 19,5 Km.

         - Đơn vị khai thác: Công ty TNHH TMVT Thảo Mạnh.

2. Điểm đầu, điểm cuối: 

         - Điểm đầu: Bến xe Bắc Ninh, thành phố Bắc Ninh.

         - Điểm cuối: Xã Hòa Tiến, Huyện Yên Phong.

3. Số chuyến khai thác: 48 chuyến / 1 ngày.

4. Thời gian hoạt động: 

         - Thời gian mở tuyến : 5h00.

         - Thời gian đóng tuyến : 19h00.

 

IV. TUYẾN BẮC NINH - KÊNH VÀNG

1. Thông tin tuyến: 

         - Lộ trình tuyến: Bến xe Bắc Ninh - ĐT295B - đường Kinh Dương Vương - đường Lý Thái Tổ - QL 38 - cầu Hồ - ĐT 280 - QL 17 - Cao Đức - Kênh Vàng và ngược lại. 

         - Cự ly tuyến: 47 Km.

         - Đơn vị khai thác: Công ty Cổ phần xe khách Bắc Ninh.

         - Số hiệu tuyến: BN 08

2. Điểm đầu, điểm cuối: 

         - Điểm đầu: Bến xe Bắc Ninh, thành phố Bắc Ninh.

         - Điểm cuối: Kênh Vàng, xã Trung Kênh, huyện Lương Tài..

3. Số chuyến khai thác: 40 chuyến / 1 ngày.

4. Thời gian hoạt động: 

         - Thời gian mở tuyến : 5h00.

         - Thời gian đóng tuyến : 18h20.

 

V. TUYẾN LIM - PHẬT TÍCH - ĐỀN ĐÔ

( Dừng hoạt động từ ngày 20/11/2018)

1. Thông tin tuyến: 

         - Lộ trình tuyến: Thị trấn Lim - Chợ Bựu - Chùa Bách Môn - Chợ Sơn - Chùa Phật Tích - Đồng Xép - Tân Hồng - Bến xe Từ Sơn - Đền Đô và ngược lại. 

         - Cự ly tuyến: 20 Km.

         - Đơn vị khai thác: Công ty TNHH TMVT Thảo Mạnh.

2. Điểm đầu, điểm cuối: 

         - Điểm đầu: Thị trần Lim, Huyện Tiên Du.

         - Điểm cuối: Bãi đỗ xe Đền Đô, Thị xã Từ Sơn.

3. Số chuyến khai thác: 28 chuyến / 1 ngày.

4. Thời gian hoạt động: 

         - Thời gian mở tuyến : 6h00.

         - Thời gian đóng tuyến : 18h00.

 

VI. TUYẾN TỪ SƠN - ĐÔNG XUYÊN

( Đang tạm dừng hoạt động)

1. Thông tin tuyến: 

         - Lộ trình tuyến: Bệnh viện Thị xã Từ Sơn - Tỉnh lộ 295B - Tỉnh lộ 295 - Thôn Đông Tiến, Xã Đông Xuyên và ngược lại.

         - Cự ly tuyến: 15 Km.

         - Đơn vị khai thác: Công ty TNHH TMVT Thảo Mạnh.

2. Điểm đầu, điểm cuối: 

         - Điểm đầu: Bệnh viện TX Từ Sơn.

         - Điểm cuối: Xã Đông Xuyên huyện Yên Phong.

3. Số chuyến khai thác: 28 chuyến / 1 ngày.

4. Thời gian hoạt động: 

         - Thời gian mở tuyến : 5h00.

         - Thời gian đóng tuyến : 19h00.

 

VII. TUYẾN BẮC NINH - LAI HẠ

1. Thông tin tuyến: 

         - Lộ trình tuyến:

                  Bến xe Bắc Ninh - Cổng Ô (TP Bắc Ninh) - đường Ngô Gia Tự - QL18 - Cầu Bình Than - QL17 - TL285 - Đê Lai Hạ và ngược lại

         - Cự ly tuyến: 39,3 Km.

         - Đơn vị khai thác: Công ty Cổ phần xe khách Hà Nội.

2. Điểm đầu, điểm cuối: 

         - Điểm đầu: Bến xe Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh.

         - Điểm cuối: Đê Lai Hạ, xã Lai Hạ, huyện Lương Tài.

3. Số chuyến khai thác: 28 chuyến / 1 ngày.

4. Thời gian hoạt động: 

         - Thời gian mở tuyến : 5h15.

         - Thời gian đóng tuyến : 18h15.

Nguồn: Phòng An Toàn giao thông

Thời tiết ngày 29/02/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3935

Đã truy cập : 43590120