Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Thông tin mở thầu một số gói thầu tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trong năm 2019.

16/08/2019 11:07 Số lượt xem: 226

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao năm 2019 về việc triển khai công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án thực hiện trong giai đoạn 2019-2023. Ngày 14/8/2019, Ban QLDA XDGT Bắc Ninh tiến hành mở thầu một số gói thầu tư vấn khảo sát lập dự án theo thông báo mời thầu, cụ thể như sau:

1. Dự án ĐTXD nâng cấp, mở rộng QL.38 cũ đoạn từ nút giao IGS phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh đến QL.38 mới xã Tân Chi, huyện Tiên Du.

Thực hiện Quyết định số 506/QĐ-SGTVT ngày 16/7/2019 của Giám đốc Sở GTVT Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng – Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng QL.38 cũ đoạn từ nút giao IGS phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh đến QL.38 mới xã Tân Chi, huyện Tiên Du. Ngày 14/8/2019 Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh tiến hành mở thầu ĐXKT gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng.

Hình ảnh tại buổi mở thầu

Đến thời điểm đóng thầu 15 giờ 15 phút có 03 đơn vị nộp hồ sơ dự thầu trên tổng số 04 đơn vị mua HSMT.

Đúng 15 giờ 45 phút, trước sự chứng kiến của đại diện các nhà thầu, Ban QLDA XDGT Bắc Ninh, tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu đã tiến hành mở HSDT phần đề xuất kỹ thuật và niêm phong hồ sơ đề xuất tài chính của 03 nhà thầu nêu trên theo đúng quy định.

2. Dự án Đầu tư xây dựng đường TL.287 đoạn từ nút giao đường dẫn phía Bắc cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành đến nút giao QL.38 mới (Lý trình Km8+650 ÷ Km13+650), huyện Tiên Du.

Thực hiện Quyết định số 507/QĐ-SGTVT ngày 16/7/2019 của Giám đốc Sở GTVT Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng – Dự án Đầu tư xây dựng đường TL.287 đoạn từ nút giao đường dẫn phía Bắc cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành đến nút giao QL.38 mới (Lý trình Km8+650 ÷ Km13+650), huyện Tiên Du. Ngày 14/8/2019 Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh tiến hành mở thầu ĐXKT gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng.

Đến thời điểm đóng thầu 15 giờ 30 phút có 03 đơn vị nộp hồ sơ dự thầu trên tổng số 04 đơn vị mua HSMT.

Đúng 16 giờ 00 phút, trước sự chứng kiến của đại diện các nhà thầu, Ban QLDA XDGT Bắc Ninh đã tiến hành mở HSDT phần đề xuất kỹ thuật và niêm phong hồ sơ đề xuất tài chính của 03 nhà thầu nêu trên theo đúng quy định.

Sau khi có kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất kỹ thuật của các gói thầu trên, Bên mời thầu sẽ thông báo đến các nhà thầu được biết và tham dự lễ mở hồ sơ đề xuất tài chính theo quy định.

Nguyễn Minh Hiếu
Nguồn: Ban Quản lý dự án XDGT Bắc Ninh

Thời tiết ngày 18/02/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3727

Đã truy cập : 43585041