Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Thông tin mở thầu thầu Gói thầu số 11: Bảo hiểm công trình - thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành (Cầu vượt sông Đuống nối hai huyện Tiên Du, Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).

30/05/2018 16:21 Số lượt xem: 455

Thực hiện Văn bản số 4245/UBND-XDCB ngày 28/11/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu xây lắp, tư vấn và phi tư vấn thuộc dự án Đầu tư xây dựng cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành. Ban QLDA XDGT Bắc Ninh thông báo nội dung mở thầu gói thầu Gói thầu số 11: Bảo hiểm công trình với các nội dung cụ thể như sau:

Hình ảnh thông tin chủ yếu trong lễ mở thầu

Từ thời điểm thông báo và phát hành HSMT bắt đầu từ ngày 23/4/2018 đến trước thời điểm đóng thầu (08 giờ 30 phút ngày 28/5/2018) có 12 đơn vị mua HSMT là: Tổng Cty CP Bảo hiểm Xuân Thành; Công ty CP bảo hiểm NH Nông nghiệp; Tổng Cty CP Bảo hiểm PVI; Tổng Cty  Bảo hiểm Bảo Việt; Công ty Bảo Minh Bắc Ninh - Tổng Cty CP Bảo Minh; Công ty Bảo hiểm MIC Bắc Ninh- Tổng Công ty CPBH QĐ; Tổng Công ty CP BH PETROLIMEX; Tổng Cty  CP Bảo hiểm Bưu điện PTI; Tổng Cty  Bảo hiểm BIDV; Tổng công ty CP BH hàng không; Tổng công ty CP BH Sài Gòn- HN- công ty BH BSH Gia Định; Công ty bảo hiểm Vietinbank Thăng Long.

Đúng 08 giờ 30 phút ngày 28/5/2018, Ban QLDA XDGT Bắc Ninh lập biên bản đóng thầu với các đơn vị nộp HSDT theo đúng quy định HSMT gồm có 03 đơn vị nộp HSDT theo quy định, bao gồm: Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không; Liên danh nhà thầu ABIC – Bảo Việt – PTI – PVI – Bảo Minh – BIC-MIC; Công ty bảo hiểm Vietinbank Thăng Long.

Đến đúng 09 giờ 00 ngày 28/5/2018 (theo thông báo mời thầu), Ban QLDA XDGT Bắc Ninh tiến hành mở HSDT phần đề xuất kỹ thuật (theo phương thức đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ) của 03 nhà thầu nêu trên. Các thông tin chủ yếu của các nhà thầu được lập và ghi trong biên bản mở thầu dưới sự chứng kiến của các bên liên quan, lễ mở thầu kết thúc vào hồi 09 giờ 30 phút cùng ngày. Đồng thời Ban QLDA tiến hành niêm phong phần đề xuất tài chính của các nhà thầu.

Sau khi có kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu phần đề xuất kỹ thuật, Ban QLDA sẽ tiến hành thông báo đến các nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đến mở phần đề xuất tài chính.

Trên đây là một số thông tin chính của quá trình mở thầu của Gói thầu số 11: Bảo hiểm công trình thuộc dự án Đầu tư xây dựng cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành. Ban QLDA XDGT Bắc Ninh thông báo để các nhà thầu và các đơn vị liên quan được biết./.

 

Đặng Quỳnh Thư
Nguồn: Ban Quản lý dự án XDGT Bắc Ninh

Thời tiết ngày 21/05/2019

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3284

Đã truy cập : 43132464