Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Thực hiện các quy định về điều kiện “Người điều hành vận tải”

27/11/2020 14:13 Số lượt xem: 233

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản gửi các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải (KDVT) bằng xe ô tô, nhất là điều kiện về “Người điều hành vận tải” tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ, Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ GTVT.

Sở GTVT Bắc Ninh thông báo và yêu cầu các đơn vị KDVT trên địa bàn tỉnh phải thực hiện hoàn thiện điều kiện về “Người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải” đáp ứng theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 67 của Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Khoản 13, Điều 3, Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ GTVT trước ngày 31/12/2021. Theo đó, người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã phải có trình độ chuyên môn về vận tải. Người có trình độ chuyên môn về vận tải là người có chứng chỉ sơ cấp chuyên ngành vận tải hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành vận tải trở lên.

Bến xe khách Bắc Ninh

Sở GTVT nhấn mạnh, sau ngày 31/12/2021, nếu đơn vị kinh doanh vận tải nào chưa hoàn thiện về điều kiện của Người điều hành vận tải đáp ứng theo quy định nêu trên, Sở sẽ “từ chối cấp mới và cấp lại Phù hiệu các phương tiện” do đơn vị không đảm bảo điều kiện về kinh doanh vận tải theo quy định.

Theo quy định, Sở GTVT cũng yêu cầu các Doanh nghiệp, Hợp tác xã KDVT đã ký hợp đồng với Người điều hành vận tải có đủ điều kiện theo quy định phải thực hiện nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải kèm theo văn bằng, chứng chỉ của Người điều hành vận tải để Sở GTVT Bắc Ninh xem xét thẩm định, cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải theo mẫu mới quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP.

Để hoàn thiện các điều kiện về chứng chỉ, bằng cấp chuyên môn của Người điều hành vận tải theo quy định, các đơn vị kinh doanh vận tải có thể tham khảo một số khóa học về cấp chứng chỉ cho Người điều hành vận tải do một số Trường đủ điều kiện năng lực cấp như: Trường Đại học công nghệ GTVT - Cơ sở Thái Nguyên; Trường Cao đẳng GTVT Trung ương V (thuộc Bộ GTVT... hoặc có thể phối hợp, liên hệ với Hiệp hội vận tải ô tô Bắc Ninh để cử cán bộ tham gia lớp học cấp chứng chỉ chuyên ngành vận tải tại một số cơ sở đào tạo đủ điều kiện.

 

Bạch Minh Cường
Nguồn: Phòng An toàn giao thông

Thời tiết ngày 18/01/2021

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 8068

Đã truy cập : 45167252