Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Tình hình triển khai các dự án năm 2019 và kế hoạch triển khai các công việc giai đoạn tiếp theo.

25/11/2019 08:26 Số lượt xem: 497

Trong năm 2019, Ban QLDA XDGT Bắc Ninh đã tập trung thực hiện các dự án đang triển khai xây dựng như công tác GPMB các dự án mới như TL276 mới từ nút giao đường Nội Duệ - Tri Phương đến đường dẫn phía Bắc cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành, huyện Tiên Du; Dự án TL286 đoạn Đông Yên – TT Chờ, huyện Yên Phong; Dự án TL287 đoạn từ QL.18 đến QL.38 mới; Dự án TL278 đoạn từ QL.18 đến đê sông Cầu, huyện Quế Võ. Công tác quản lý dự án, tư vấn giám sát các công trình đang triển khai thi công xây dựng đáp ứng tiến đồ để ra như dự án Cầu Phật Tính – Đại Đồng Thành, TL285 đoạn Ngụ - Đại Lai; TL 287 đoạn từ QL.18 đến cầu Yên Dũng; Đường gom QL.18 (Bên trái tuyến); Dự án TL276 đoạn TT chờ, huyện Yên Phong đến thị trấn Lim, huyện Tiên Du đã tiến hành thông xe nhân kỷ niệm 20 tái lập huyện Tiên Du…

Dự án ĐTXD đường TL.287 đoạn từ QL.18 đến cầu Yên Dũng

Đặc biệt trong năm 2019 công tác chuẩn bị đầu tư được lãnh đạo Ban rất quan tâm, chú trọng đến ngày 31/10/2019 Ban QLDA XDGT Bắc Ninh đã phối hợp với các đơn vị liên quan lập và trình UBND tỉnh phê duyệt 12 dự án tới tổng vốn đầu tư là 5.775 tỷ đồng gồm các dự án: Dự án TL287 đoạn từ hầm chui QL18 đến TL286; Dự án TL287 đoạn từ xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong đến phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn; Dự án TL287 đoạn từ đường dẫn phía Bắc cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành đến QL38 mới; Dự án TL287 đoạn từ xã Hoàn Sơn đến đường dẫn phía Bắc cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành, huyện Tiên Du; Dự án mở rộng, nâng cấp QL38 cũ từ nút giao IGS đến xã Tân Chi, huyện Tiên Du; Dự án đường giao thông từ nút giao TL277 đến khu lưu Niệm Nguyễn Văn Cừ; Dự án ĐT.279 đoạn Song Giang - Quỳnh Phú, huyện Gia Binh; Dự án Cầu Chi kết nối hai huyện Quế Võ - Gia Bình; Dự án ĐT.285B đoạn từ cầu Bình Than đến ĐT.287, huyện Quế Võ; Dự án ĐT.285 đoạn từ Ngụ, huyện Gia Bình đi Phú Hòa, huyện Lương Tài; ĐT.285B mới (đoạn nối QL.18 với QL.38), tỉnh Bắc Ninh; Dự án ĐT.285 B đoạn từ thị trấn Gia Binh đi huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Trong các dự án trên dự án Dự án Cầu Chi kết nối hai huyện Quế Võ - Gia Bình là dự án rất quan trọng nhằm với vốn đầu tư 1.892 tỷ đồng kết nối hai huyện Quế Võ – Gia Bình đáp ứng đi lại của nhân dân hai huyện nói riêng nhằm tạo ra một mạng lưới giao thông đồng bộ kết nối các huyện phía nam với phía bắc sông Đuống đẩy nhanh quá trình đô thị hóa để Bắc Ninh trở thành thành Phố trực thuộc TW vào năm 2022.

Trên cơ sở các dự án được phê duyệt, Ban QLDA XDGT triển khai các bước tiếp theo nhằm đáp ứng việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trong thời gian tới như sau: Thông báo công khai dự án gửi các địa phương có dự án đi qua được biết; Lập kế hoạch Công tác rà phá bom mìn; lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát thiết kế bản vẽ thi công, Lập nhiệm vụ đo đạc bản đồ GPMB …

 

Nguyễn Hữu Quang
Nguồn: Ban Quản lý dự án XDGT Bắc Ninh

Thời tiết ngày 26/05/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6604

Đã truy cập : 43676750