Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Tổ chức giao thông trên tuyến QL.17 đoạn qua địa phận huyện Gia Bình

22/06/2018 13:56 Số lượt xem: 387

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tại công văn số 1760/UBND-XDCB ngày 28/5/2018 về việc tổ chức giao thông trên đường trên đường QL.17 và các tuyến đường tỉnh thuộc địa bàn huyện Gia Bình; Xét đề nghị của UBND huyện Gia Bình tại công văn số 199/CV-UBND ngày 28/4/2018 về việc đề nghị xử lý những bất cập trong tổ chức giao thông trên tuyến Ql.17 và các tuyến đường tỉnh qua địa bàn huyện Gia Bình.

Sơn gờ giảm tốc tại Km 29+950 (QL.17 – Cây Đa Lời)

Sở GTVT Bắc Ninh đã phối hợp với Ban an toàn giao thông tỉnh, phòng kinh tế hạ tầng huyện Gia Bình, công an huyện Gia Bình và các đơn vị có liên quan tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung toàn bộ hệ thống an toàn giao thông trên trên QL.17 và các tuyến đường tỉnh thuộc địa bàn huyện Gia Bình.

Thay thế bổ sung 35 biển báo hiệu đường bộ trên tuyến theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN41:2016/BGTVT; đồng thời sơn các gờ giảm tốc tại các vị trí trường học và vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT trên tuyến.

Thay thế biển bảo chỉ dẫn và sơn cảnh báo tại đảo bao quanh cây đa Lời Km29+950

Vương Gia Khánh
Nguồn: Phòng Quản lý Kết cấu HTGT

Thời tiết ngày 20/03/2019

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2734

Đã truy cập : 43101903