Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Triển khai đào tạo, hướng dẫn chuyển đổi áp dụng Hệ thống QLCL Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào các hoạt động của cơ quan Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh.

10/04/2019 10:14 Số lượt xem: 160

Thực hiện Quyết định số: 633/QĐ-UBND ngày 8/5/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh và Kế hoạch số: 1028/KH-SKHCN ngày 28/12/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về triển khai áp dụng, duy trì và chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bắc Ninh năm 2019. Ngày 09/04/2019 Sở Giao thông vận tải đã phối hợp cùng đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn khoa học và công nghệ Việt tiến hành triển khai đào tạo, hướng dẫn chuyển đổi áp dụng Hệ thống QLCL Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào các hoạt động của cơ quan Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh theo kế hoạch số 42/KH-SCT ngày 05/04/2019.

Đ/c Nguyễn Văn Hiệp - Phó Giám đốc Sở chỉ đạo tại hội nghị

Tại buổi đào tạo các chuyên gia đã hướng dẫn, tập huấn nhận thức chung về phiên bản Hệ thống QLCL Quốc gia TCVN ISO 9001:2015; sư khác biệt và những điểm mới của phiên bản Hệ thống TCVN ISO 9001:2015 so với Hệ thống TCVN ISO 9001:2008, mô hình khung, cấu trúc, phạm vi áp dụng, vai trò, trách nhiệm, quyền hạn…Hướng dẫn cách thức xây dựng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và thống nhất kế hoạch cho việc triển khai xây dựng các quy trình ISO, và ấn định mốc thời gian đến 31/05/2019 là xong bước xây dựng quy trình giải quyết các TTHC, quy trình giải quyết công việc tại các phòng chuyên môn thuộc Sở, đồng thời cũng thống nhất các bước thời gian triển khai áp dụng thử trong tháng 6 và tháng 7 và tiến hành tổ chức đánh giá nội bộ vào đầu tháng 8 để đưa Hệ thống quản lý chất lượng Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào áp dụng và duy trì tại Sở GTVT Bắc Ninh sớm trước 1 tháng so với Kế hoạch triển khai của Tỉnh.

Về dự và chỉ đạo buổi đào tạo, hướng dẫn đồng chí Nguyễn Văn Hiệp – Phó Giám đốc Sở, lãnh đạo chất lượng ISO đã thay mặt Lãnh đạo Sở quán triệt các nội dung và chỉ đạo, yêu cầu các phòng chuyên môn phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn trong việc xây dựng tài liệu của Hệ thống ISO theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Kết thúc buổi đào tạo, đồng chí gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến các chuyên gia. Cũng tại hội nghị các chuyên gia đã đánh giá cao trong tổ chức triển khai việc chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh.

NHL
Nguồn: Văn phòng Sở

Thời tiết ngày 21/07/2019

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4220

Đã truy cập : 43180481