Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Bắc Ninh

21/06/2016 11:34 Số lượt xem: 3684

Giám đốc - Phạm Thanh Phương

A. Chức năng:

        1. Tham mưu giúp lãnh đạo Sở trong công tác quản lý hoạt động Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện thuỷ nội địa theo phân cấp trên địa bàn tỉnh;

        2. Tham mưu giúp lãnh đạo sở trong công tác quản lý phu phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

        3. Tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ( ATKT&BVMT ) đối với  phương tiện giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Bộ Giao thông vận tải;

B. Nhiệm vụ:

        1. Tổ chức kiểm định và cấp giấy chứng nhận ATKT&BVMT cho các phương tiện xe cơ giới đường bộ, phương tiện thuỷ nội địa theo phân cấp trên địa bàn tỉnh;

        2. Thực hiện kiểm tra, cấp giấy chứng nhận ATKT&BVMT xe cơ giới cải tạo;

        3. Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận ATKT&BVMT thiết bị chuyên dùng (cần cẩu) lắp trên xe cơ giới;

        4. Tổ chức giám định, xác minh tư vấn tình trạng kỹ thuật phương tiện giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa( theo phân cấp ) theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân;

        5. Sao duyệt thiết kế phương tiện thuỷ nội địa( theo phân cấp ) theo mẫu định hình đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam công nhận;

        6. Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện xác minh tình trạng kỹ thuật của các phương tiện sau tai nạn giúp các cơ quan chức năng điều tra, xử lý tai nạn giao thông;

        7. Tổ chức thu phí, lệ phí kiểm định, quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất theo quy định của Nhà nước;

        8. Tổ chức bảo hành, bảo dưỡng xe cơ giới và các hoạt động dịch vụ về giao thông vận tải theo quy định;

        9. Tổ chức thu và nộp phí sử dụng đường bộ đối với ô tô thông qua hoạt động kiểm định xe cơ giới theo đúng quy định của Nhà nước;

        10. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm theo phân cấp và các quy định của Nhà nước;

        11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Giao thông vận tải và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao.

C. Danh sách nhân sự:

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ EMAIL

1

Phạm Thanh Phương

Giám đốc

0913.260.965

ptphuong.sgtvt@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Thành Sơn

Phó Giám đốc

0968.586.065

ntson1.sgtvt@bacninh.gov.vn

3

Nguyễn Quốc Đại

Phó Giám đốc

0982.823.908

nqdai.sgtvt@bacninh.gov.vn

Thời tiết ngày 13/07/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4646

Đã truy cập : 43712450