Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Bắc Ninh tham dự Hội nghị thông tin chuyên đề “ ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những kết quả quả nổi bật sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người”.

02/07/2019 15:52 Số lượt xem: 117

Cách đây 50 năm, trước khi từ biệt thế giới này để “đi gặp Cụ Các Mác, Cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta một văn kiện lịch sử vô giá; kết tinh tư tưởng, đạo đức, phong cách của một vĩ nhân, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới - đó là bản Di chúc mà Người gọi là Tài liệu “Tuyệt đối bí mật”. 

Ảnh Hội nghị thông tin chuyên đề tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc

Thực hiện văn bản số 41 - CV/ĐU  ngày 20 tháng 6 năm 2019 của Đảng ủy Sở GTVT Bắc Ninh V/v Đăng ký đăng ký đại biểu tham gia Hội nghị, Chi bộ Trung tâm đăng kiểm phương tiện GTVT đã cử cấp ủy và lãnh đạo đơn vị tham dự Hội nghị thông tin chuyên đề “ ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những kết quả quả nổi bật sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người” được tổ chức vào sáng ngày 29/06//2019 tại Hội trường Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, TP Bắc Ninh.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được xem phim tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nghe GS,TS Hoàng Chí Bảo, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt “ ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những kết quả quả nổi bật sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người”. Hội nghị đã ôn lại, khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; từ đó củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động với Đảng; kích lệ, động viện các phong trào thi đua yêu nước ở mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thực hiện ước nguyện thiêng liêng, cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa./.

PTP
Nguồn: Trung tâm Đăng kiểm Bắc Ninh

Thời tiết ngày 20/10/2019

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3243

Đã truy cập : 43497416