Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Trung tâm đăng kiểm phương tiện GTVT Bắc Ninh tập huấn ISO 9001:2015

08/05/2018 15:48 Số lượt xem: 492

Nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ kiểm định xe cơ giới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng; ngày 05/05/2018, Trung tâm đăng kiểm phương tiện GTVT Bắc Ninh tổ chức tập huấn ISO 9001:2015.

Ảnh buổi tập huấn ISO 9001:2015 của Trung tâm đăng kiểm PTGTVT Bắc Ninh

Tham dự buổi tập huấn có đầy đủ toàn thể cán bộ, viên chức và lãnh đạo của Trung tâm. Đồng chí Phạm Thanh Phương – Giám đốc và đồng chí Nguyễn Quốc Đại – Phó Giám đốc, đã truyền đạt, hướng dẫn cụ thể, chi tiết toàn bộ những điểm mới của hệ thống  ISO 9001:2015 so với hệ thống ISO 9001:2008  và lợi ích khi áp dụng dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 cho toàn thể cán bộ, viên chức đơn vị để mọi người hiểu rõ, nắm vững và thực hiện đúng khi áp dụng vào lĩnh vực hoạt động kiểm định xe cơ giới. Hệ thống ISO 9001:2015 của đơn vị có 10 quy trình và 01 sổ tay chất lượng.

Tiêu chuẩn mới ISO 9001:2015 thay thế tiêu chuẩn ISO 9001:2008 ((hết hạn ngày 15/09/2018); Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 khác với ISO 9001:2008 là đã xem xét đến bối cảnh của tổ chức cả bên ngoài và bên trong, đã hướng đến mục tiêu giúp cho Doanh nghiệp/Tổ chức trên toàn thế giới khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 sẽ ngày càng nâng cao lợi nhuận/hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của mình, điều mà trước đây tiêu chuẩn ISO 9001:2008 chưa hướng đến một cách rõ ràng, trước đây ISO 9001:2008 hướng đến “thỏa mãn khách hàng” còn “thỏa mãn bản thân doanh nghiệp” (ví dụ như lợi nhuận của doanh nghiệp, các hiệu quả hoạt động khác của doanh nghiệp) thì lại gần như không đề cập đến”.

Giám đốc Phạm Thanh Phương đang truyền đạt về hệ thống ISO 9001:2015

Khi thực hiện hệ thống  ISO 9001:2015 sẽ mang lại lợi ích: Tăng uy tín và hình ảnh của Trung tâm trên thị trường; sản phẩm có chất lượng ổn định hơn, giảm sản phẩm lỗi; kiểm soát được chất lượng nguyên vật liệu đầu vào do kiểm soát được nhà cung cấp; lợi nhuận tăng cao hơn do sản xuất hiệu quả, giảm chi phí (giảm lãng phí); mọi người hiểu rõ hơn vai trò của mình trong tổ chức, biết rõ trách nhiệm và quyền hạn của mình hơn nên chủ động thực hiện công việc; tăng động lực làm việc và sự tham gia nhiều hơn của nhân viên vào quản lý chất lượng; tạo môi trường làm việc tốt, hiệu quả cho cán bộ quản lý và nhân viên trong nội bộ Trung tâm (do có các quy trình và hướng dẫn thực hiện công việc đã được chuẩn hóa), hiểu rõ công việc của mình phải làm gì?, hiểu rõ trách nhiệm và quyền hạn của mình./.

 

Hoàng Văn Cường
Nguồn: Trung tâm đăng kiểm Bắc Ninh

Thời tiết ngày 24/03/2019

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5031

Đã truy cập : 43101962