Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Trung tâm đăng kiểm phương tiện GTVT Bắc Ninh tham dự Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về công tác kiểm định xe cơ giới lưu hành.

17/10/2019 15:33 Số lượt xem: 154

Ngày 04/10/2019 tại TP. Đà Nẵng, Bộ Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về công tác kiểm định xe cơ giới lưu hành.

Ông Trần Kỳ Hình- Cục Trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị về phía Bộ Giao thông vận tải có lãnh đạo Vụ Pháp chế, lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam và đại diện lãnh đạo, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ các đơn vị đăng kiểm.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Cục Trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam - Trần Kỳ Hình nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác phổ biến hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác kiểm định xe cơ giới lưu hành đối với các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của Cục Đăng kiểm Việt Nam giới thiệu, phổ biến thực hiện: Thông tư số 18/2019/TT-BGTVT ngày 20/5/2019 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ Quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; Thông tư số 30/2019/TT-BGTVT ngày 28/8/2019 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị đăng kiểm xe cơ giới; Quyết định số 16/2019/QĐ-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ Quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông và xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu; cũng tại Hội nghị này lãnh đạo Phòng kiểm định xe cơ giới Cục Đăng kiểm Việt Nam đã tổng hợp công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc trong thời gian qua.

Ông Phạm Thanh Phương – Giám đốc TT Đăng kiểm PTGTVT Bắc Ninh tham dự Hội nghị

Một số điểm mới trong công tác đăng kiểm xe cơ giới đang lưu hành được quy định trong các văn bản lần này là:

Thứ nhất: Thông tư 30/2019/TT-BGTVT của Bộ GTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị đăng kiểm xe cơ giới. Mã số đăng ký: QCVN 103:2019/BGTVT; Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2019. Nội dung của Quy chuẩn gồm: 1. Quy đinh chung; 2. Quy định kỹ thuật; 3. Quy định quản lý; 4. Tổ chức thực hiện. Trong phần Quy định kỹ thuật đã quy định những yêu cầu về cơ sở vật chất kỹ thuật; về Xưởng kiểm định, khu vực kiểm tra; về Nhà văn phòng; về Thiết bị kiểm tra trên dây chuyền kiểm định; về Dụng cụ kiểm tra trên dây chuyền kiểm định; Về Chương trình phần mềm quản lý kiểm định; về Hệ thống giám sát; về Các thông tin niêm yết; Các yêu cầu trong Quy chuẩn đều rất cao và rõ ràng, chi tiết, cụ thể đòi hỏi các đơn vị đăng kiểm phải khẩn trương điều chỉnh, khắc phục để phù hợp với Quy chuẩn.

Thứ hai: Quyết định 16/2019/QQĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đã nâng Mức áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với ô tô tham gia giao thông và xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu và thực hiện theo lộ trình được quy định tại Bảng 1 của TCVN 6438:2018 “phương tiện giao thông đường bộ - Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải”; cụ thể như:

- Đối với các ô tô tham gia giao thông, Quyết định này đã nêu rõ lộ trình áp dụng: "Ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức và ô tô lắp động cơ cháy do nén tham gia giao thông sản xuất trước năm 1999 được tiếp tục áp dụng Mức 1. 

- Ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức và ô tô lắp động cơ cháy do nén tham gia giao thông sản xuất từ năm 1999 đến hết năm 2008 áp dụng Mức 2 từ ngày 01/01/2021.

- Ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức và ô tô lắp động cơ cháy do nén tham gia giao thông

- Đối với ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức, động cơ cháy do nén đã qua sử dụng nhập khẩu sẽ "áp dụng Mức 4 kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực (ngày 15/05/2019).

Các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về tình hình triển khai thực hiện các Nghị định, Thông tư trên, chỉ ra những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện./.

Nguyễn Đức Trăng
Nguồn: Trung tâm Đăng kiểm PTGTVT Bắc Ninh

Thời tiết ngày 13/07/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3747

Đã truy cập : 43712453