Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Trung tâm đào tạo lái xe cơ giới đường bộ Bắc Ninh

02/07/2016 12:47 Số lượt xem: 5126

GIÁM ĐỐC - NGUYỄN MINH TIẾN

A. Chức năng:

     1. Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ từ hạng A1 đến B2 và hạng D, E (A1; A2; A3; A4; B1; B2; D và E);

     2. Đào tạo một số ngành nghề kỹ thuật giao thông vận tải khác theo qui định của pháp luật.\

B. Nhiệm vụ:

     1. Tổ chức tuyển sinh học viên có nhu cầu đào tạo lái xe cơ giới đường bộ theo hạng giấy phép lái xe được phép đào tạo và bảo đảm các điều kiện theo qui định của Nhà nước;

     2. Tổ chức đào tạo mới và bổ túc chuyển hạng giấy phép lái xe được qui định trong Giấy phép, theo nội dung, chương trình, giáo trình của Nhà nước ban hành;

     3. Cấp chứng chỉ tốt nghiệp cho học viên; lưu giữ hồ sơ tài liệu các khóa đào tạo theo qui chế quản lý dạy nghề của Nhà nước và các qui định của Bộ Giao thông vận tải về đào tạo lái xe;

     4. Duy trì và thường xuyên chú trọng tăng cường đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập của cơ sở để nâng cao chất lượng đào tạo;

     5. Thực hiện đăng ký sát hạch và đề nghị tổ chức sát hạch theo qui định của cơ quan sát hạch cấp giấy phép lái xe;

     6. Thực hiện tốt trách nhiệm của Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 trong quá trình tổ chức các kỳ sát hạch cấp GPLX mô tô hạng A1;

     7. Đào tạo, bồi dưỡng một số ngành nghề kỹ thuật thuộc lĩnh vực giao thông vận tải theo yêu cầu nhiệm vụ cấp trên giao đảm bảo đúng qui định của pháp luật;

     8. Thu và sử dụng học phí đào tạo theo qui định hiện hành của Nhà nước;

     9. Quản lý cán bộ viên chức, tài chính, cơ sở vật chất của Trung tâm theo qui định hiện hành của Nhà nước;

     10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao cho.

C. Danh sách nhân sự:

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ EMAIL

1

Nguyễn Minh Tiến

Giám đốc

0912.225.937

nmtien.sgtvt@bacninh.gov.vn

2

Trương Khắc Hiển

Phó Giám đốc

01234.877.555

tkhien.sgtvt@bacninh.gov.vn

3

Ngô Xuân Chuyển

TP. Đào tạo

0917.395.999

nxchuyen.sgtvt@bacninh.gov.vn

4

Trịnh Quang Đức

TP. HC - TH

0913.522.937

tqduc.sgtvt@bacninh.gov.vn

5

Nguyễn Tuấn Dương

PTP. HC - TH

0912.211.088

ntduong.sgtvt@bacninh.gov.vn

6

Nguyễn Hồng Thái

PTP. Đào tạo

0906.199.668

nhthai.sgtvt@bacninh.gov.vn

 

Thời tiết ngày 13/07/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3537

Đã truy cập : 43712384