Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Trung tâm Đào tạo lái xe Cơ giới đường bộ Bắc Ninh đầu tư bổ sung xe tập lái – Nâng lưu lượng đào tạo lái xe

17/05/2017 15:45 Số lượt xem: 1025

Trong thời gian qua, trung tâm Đào tạo lái xe Cơ giới đường bộ Bắc Ninh liên tục tuyển sinh các khóa đào tạo lái xe hạng B2, nâng hạng lái xe các hạng D, E. Nhằm đáp ứng cao hơn nữa nhu cầu học lái xe trong toàn tỉnh, Ban lãnh đạo trung tâm đã chủ trương đầu tư bổ sung phương tiện nâng lưu lượng đào tạo lái xe.

Xe tập lái tại Trung tâm đào tạo lái xe CGĐB Bắc Ninh

Trên tinh thần đó, trung tâm đã tiến hành đầu tư bổ sung thêm 10 xe tập lái hạng B2, nâng lưu lượng đào tạo từ 390 học viên lên thành 450 học viên (Trong đó lưu lượng hạng B2 là 410 học viên, hạng D, E là 40 học viên).

Bên cạnh đó, trung tâm vẫn liên tục tiến hành tuyển sinh đào tạo lái xe mô tô hạng A1 tại Trung tâm và các Khu công nghiệp đồng thời có các chương trình tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự giao thông đối với công nhân các khu công nghiệp, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

 

Đức Binh
Nguồn: Trung tâm Đào tạo lái xe CGĐB

Thời tiết ngày 20/04/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1500

Đã truy cập : 42924340