Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Trung tâm Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ Bắc Ninh đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền an toàn giao thông, đào tạo sát hạch cấp Giấy phép lái xe

07/06/2018 14:21 Số lượt xem: 356

Thực hiện Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc khẩn trương triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 4988/VPCP – CN ngày 28 tháng 5 năm 2018. Trung tâm Đào tạo lái xe CGĐB Bắc Ninh đã tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn căn cứ chức năng nhiệm vụ, bám sát mục tiêu nhiệm vụ đề ra, chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo lái xe mô tô, ô tô các hạng.

Hình ảnh  phối hợp tại Trung tâm GDNN – GDTX Yên Phong

Tiếp tục đẩy mạnh liên kết, phối hợp với các Đơn vị, Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn giao thông tới mọi tầng lớp nhân dân, công nhân lao động. Xác định năm 2018 là một năm với nhiều thách thức, với tinh thần đoàn kết nhất trí, chủ động khắc phục mọi khó khăn, toàn thể CBCNV quyết tâm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của kế hoạch đề ra.  

Nguyễn Tuấn Dương
Nguồn: Trung tâm Đào tạo lái xe CGĐB Bắc Ninh

Thời tiết ngày 24/03/2019

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3806

Đã truy cập : 43101929