Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Xây dựng kế hoạch bảo trì định kỳ trên các tuyến đường GTNT năm 2021.

28/05/2020 15:02 Số lượt xem: 68

Trong những năm qua, công tác Bảo trì đường bộ trên địa bàn Tỉnh Bắc Ninh đã được triển khai đồng bộ, nhiều tuyến đường đã được cải tạo, nâng cấp đảm bảo chất lượng theo yêu cầu đặt ra. Những tuyến đường được nâng cấp, cải tạo mới đã phục vụ tốt cho nhu cầu đi lại của nhân dân, cũng như góp phần vào sự giao thương, phát triển kinh tế cho toàn Tỉnh. 

Hình ảnh xuống cấp của mặt đường

Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn Tỉnh vẫn còn nhiều tuyến đường đang xuống cấp trầm trọng và cần được đầu tư nâng cấp, cải tạo mới. Chính vì vậy, để phục vụ công tác lập kế hoạch Bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2021, Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông – Sở Giao thông vận tải đã có văn bản số 846/SGTVT-QLHTGT đề nghị các huyện, thị xã, thành phố rà soát, tổng hợp các tuyến đường có nhu cầu cấp thiết cần được đầu tư nâng cấp, cải tạo trong giai đoạn 2021. Từ những tổng hợp của địa phương, Phòng Quản lý KCHTGT có cơ sở pháp lý để báo cáo, tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Sở GTVT có phương hướng chỉ đạo cho những bước tiếp theo nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện của nhân dân.

Hình ảnh xuống cấp của mặt đường

Hi vọng các huyện, thị xã, thành phố sớm rà soát, tổng hợp để Sở Giao thông vận tải kịp thời xây dựng kế hoạch Bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2021.

 

Lê Ngọc Dũng
Nguồn: Phòng Quản lý Kết cấu HTGT

Thời tiết ngày 13/07/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3572

Đã truy cập : 43712443