Cơ quan ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
CÁC SỞ BAN NGHÀNH
HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 6
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
1873/SGTVT
V/v trả lời công dân qua cổng TTĐT tỉnh Bắc Ninh vận tải12/10/2017
1873/SGTVT
V/v trả lời công dân qua cổng TTĐT tỉnh Bắc Ninh vận tải12/10/2017
1873/SGTVT
V/v trả lời công dân qua cổng TTĐT tỉnh Bắc Ninh vận tải12/10/2017
94/QĐ-SGTVT
Quyết định về việc giao thầu kiểm định và đảm bảo an toàn giao thông cầu Bồ Sơn Km2+015, Quốc lộ 38 Bắc NinhGiao thông vận tải17/02/2017
426/CV-UBND
Công văn về việc hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất miễn phí cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyệnAn ninh-Quốc phòng06/06/2016
38/2013/TT-BGTVT
Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 46/2012/TT-BGTVTGiao thông vận tải24/10/2013
Số dòng / trangTrang 1/11