Truy cập nội dung luôn
Gắn biển công trình máy biến áp T2, Trạm biến áp 110kV Quế Võ 2