Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Gia Bình.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3234

Đã truy cập : 43132539

Năm 2019 Hội LHPN huyện tập trung chỉ đạo các hoạt vào 3 nội dung chính đó là: “An toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình”; “An toàn cho phụ nữ, trẻ em nơi công cộng” và “An toàn trong lĩnh vực vệ sinh thực phẩm”. Theo đó, các giải pháp thực hiện gồm: Tham gia xây dựng pháp luật và chính sách bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em; nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ và trẻ em và huy động sự tham gia của toàn xã hội hướng tới một môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái.

Thời tiết ngày 21/05/2019

Không lấy được dữ liệu từ server