KH Xét tuyển lại viên chức huyện Lương Tài theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư

17/11/2020 15:40 Số lượt xem: 128
KH Xét tuyển lại viên chức huyện Lương Tài theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư
KH Xét tuyển lại viên chức huyện Lương Tài theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư (File đính kèm)