TB Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển công chức cấp xã để bổ nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng quân sự xã Bình Định, huyện Lương Tài

20/10/2020 14:56 Số lượt xem: 128
TB Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển công chức cấp xã để bổ nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng quân sự xã Bình Định, huyện Lương Tài
TB Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển công chức cấp xã để bổ nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng quân sự xã Bình Định, huyện Lương Tài (File đính kèm)