Truy cập nội dung luôn

Huyện Quế Võ, là huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, theo Quyết Định số 601/QĐ-TTg, ngày 20/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Có được thành công đó là sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, sâu sát, quyết liệt, của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của nhân dân trong huyện.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5529

Đã truy cập : 43433646