Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7398

Đã truy cập : 43748946

Thuận Thành là một trong những vùng đất cổ của người Việt, quê hương của những huyền thoại- lịch sử, cái nôi của văn minh lúa nước, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Giao Chỉ. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, mảnh đất và con người Luy Lâu, Siêu Loại, Thuận Thành đã tạo dựng nên những giá trị văn hóa kì diệu, giàu tính nhân văn và đậm đà sắc thái riêng của người Bắc Ninh - Kinh Bắc. Những giá trị văn hóa, nhân văn đó, được thể hiện trong lịch sử và các giá trị văn hóa vật thể (các di tích lịch sử - văn hóa) và các giá trị văn hóa phi vật thể (phong tục, tập quán, lễ hội và các loại hình nghệ thuật dân gian).

 
 

Thời tiết ngày 25/09/2020

Không lấy được dữ liệu từ server