Tập huấn chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" cho hơn 200 học viên

25/11/2020 14:12 Số lượt xem: 121

Ngày 23/11/2020 Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã tổ chức tập huấn đào tạo kiến thức về chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” OCOP năm 2020 cho hơn 200 học viên là lãnh đạo các phòng, ban chức năng của các huyện, các xã trên địa bàn huyện.

Tính đến nay huyện Thuận Thành đã có 6 sản phẩm được công nhận OCOP. Với mục tiêu tiếp tục duy trì và phát triển các chương trình OCOP trên địa bàn, tại lớp tập huấn, các đại biểu được hướng dẫn các nội dung chuyên đề về: Khái niệm cơ bản trong chương trình OCOP; mục tiêu và nội dung cơ bản của chương trình OCOP; hệ thống tổ chức và nhân sự chương trình OCOP; bộ tiêu chí đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP; các vấn đề tồn tại, xu hướng phát triển trong phát triển kinh tế nông thôn và giải pháp.

Chương trình tập huấn "Mỗi xã 1 sản phẩm" năm 2020 nhằm nâng cao năng lực hỗ trợ, tư vấn trực tiếp cho các tổ chức kinh tế tham gia chương trình OCOP. Thông qua đó, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm truyền thống, sản phẩm dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn có khả năng cạnh tranh trên thị trường; lựa chọn sản phẩm tiêu biểu, có tiềm năng phát triển thành hàng hóa, từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện và phát triển cho sản phẩm, góp phần phát triển kinh tế nông thôn.

Đức Thanh