Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7379

Đã truy cập : 45199885

Từ ngày 16/1 các Trạm bơm trên địa bàn huyện Thuận Thành sẽ bắt đầu lấy nước phụ vụ đổ ải đợt 1 vụ Đông Xuân 2020 - 2021. Hiện nay cùng với các cấp, các ngành, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, Xí nghiệp thủy nông huyện đã chuẩn bị tốt mọi phương án, sẵn sàng cho việc lấy nước đổ ải.

 
 

Thời tiết ngày 25/01/2021

Không lấy được dữ liệu từ server