Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7296

Đã truy cập : 44117189

Thực hiện chương trình giám sát quá trình thu gom, quản lý, xử lý chất thải, nước thải và công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2020. Sáng ngày 26/11, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện đã có buổi giám sát tại Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Sòn Bắc Ninh KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn. Thành phần đoàn có: đồng chí Nguyễn Đình Khương, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trần Quang Ngân, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện; đồng chí Lưu Đắc Hùng, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng ban kinh tế - xã hội HĐND huyện; Phó ban pháp chế, kinh tế -xã hội HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo một số phòng, ban, ngành của huyện.