Bắc Ninh: Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 99,24%, đứng thứ 3 cả nước.

14/09/2020 10:31 Số lượt xem: 99

- Trong tháng 8, số doanh nghiệp thành lập mới: 246 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là: 4.340,682 tỷ đồng; Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 8 năm 2020 đạt 17,65 tỷ đồng.

- Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng tháng 8/2020 đạt 99,24%, đứng thứ 3 cả nước.

- Số đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) thành lập mới: 86 đơn vị;

- Số lượt đăng ký thay đổi: 332 doanh nghiệp và 24 đơn vị trực thuộc;

- Số lượt thông báo thay đổi: 279 doanh nghiệp và 7 đơn vị trực thuộc;

- Số lượt chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: 32 doanh nghiệp;

- Số lượt giải thể tự nguyện: 19 doanh nghiệp và 11 đơn vị trực thuộc.

- Số lượt đăng ký tạm ngừng: 45 doanh nghiệp và 11 đơn vị trực thuộc.

- Số lượt đăng ký hoạt động trở lại: 38 doanh nghiệp và 3 đơn vị trực thuộc

Lũy ký 8 tháng đầu năm, số doanh nghiệp thành lập mới: 1.598 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là: 15.598,756 tỷ đồng, tăng 4,3% về số doanh nghiệp, tăng 1,94% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2019; Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng năm 2020 đạt 9,8 tỷ đồng.

- Số đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) thành lập mới: 483 đơn vị trực thuộc;

- Số lượt đăng ký thay đổi: 2.155 doanh nghiệp và 261 đơn vị trực thuộc;

- Số lượt thông báo thay đổi: 1.659 doanh nghiệp và 54 đơn vị trực thuộc;

- Số lượt chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: 204 doanh nghiệp;

- Số lượt giải thể tự nguyện: 155 doanh nghiệp và 199 đơn vị trực thuộc.

- Số lượt đăng ký tạm ngừng: 550 doanh nghiệp và 88 đơn vị trực thuộc.

- Số lượt đăng ký hoạt động trở lại: 310 doanh nghiệp và 41 đơn vị trực thuộc

Lũy kế tính đến hết ngày 19/8/2020, trên địa bàn tỉnh có 18.163 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký là 284.878,178 tỷ đồng, trong đó có 1.513 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có trụ sở chính tại Bắc Ninh với số vốn điều lệ đăng ký là 78.235,987 tỷ đồng và 3.561 đơn vị trực thuộc, cụ thể:

- 17.528 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số vốn điều lệ đăng ký là: 281.343,332 tỷ đồng; Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 16 tỷ đồng. trong đó:

+ Doanh nghiệp tư nhân: 526 doanh nghiệp, với tổng số vốn điều lệ đăng ký là:  1.316,232 tỷ đồng.

+ Công ty TNHH 1 thành viên: 9.615 doanh nghiệp, với tổng số vốn điều lệ đăng ký là: 116.775,702 tỷ đồng.

+ Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: 4.780 doanh nghiệp, với tổng số vốn điều lệ đăng ký là: 73.271,307 tỷ đồng.

+ Công ty cổ phần: 2.606 doanh nghiệp, với tổng số vốn điều lệ đăng ký là: 89.979,891 tỷ đồng.

+ Công ty hợp danh: 01 doanh nghiệp, với tổng số vốn điều lệ đăng ký là:                         0,2 tỷ đồng.

- 3.458 đơn vị trực thuộc đang hoạt động (Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh).

- 635 doanh nghiệp và 103 đơn vị trực thuộc đang tạm ngừng kinh doanh với tổng số vốn điều lệ đăng ký 3.534,846 tỷ đồng.

BAN BIÊN TẬP

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6874

Đã truy cập : 43871681