Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 năm 2020 giảm 0,36% so với tháng trước, tăng 2,98 so cùng kỳ năm trước

25/11/2020 08:17 Số lượt xem: 138

Theo báo cáo của Cục Thống kê Bắc Ninh, trong tháng 10/2020 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm 0,36% so với tháng trước, tăng 2,98 so cùng kỳ năm trước, giữ mặt bằng giá chung tương đương với tháng 12 năm trước; CPI bình quân mười tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước tăng 4,57%.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, 4 nhóm có chỉ số giá tăng: Hàng may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,12%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD tăng 0,05%; giao thông tăng 0,09%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,36%. Năm nhóm hàng có chỉ số giảm: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,91%; đồ uống và thuốc lá giảm 0,58%; thiết bị đồ dùng gia đình giảm 0,18%; bưu chính, viễn thông giảm 0,3%; văn hóa, giải trí và du lịch giảm 2,23%. Còn lại hai nhóm hàng hóa và dịch vụ ổn định, không biến động.

Chỉ số CPI tháng 10 năm 2020 tăng do một số nguyên nhân chủ yếu sau:

1. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống (- 0,91%)

2. Đồ uống và thuốc lá (-0,58%): chỉ số giá nhóm này giảm do ở mặt hàng rượu các loại giảm 2,2% bởi nhu cầu tiêu dùng sản phẩm loại này giảm do ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

3. Thiết bị và đồ dùng gia đình (-0,18); Bưu chính viễn thông (-0,3%); Văn hóa, giải trí và du lịch (-2,23%): ba nhóm này chỉ số giảm, hiện nay vẫn do tác động của dịch Covid-19; ảnh hưởng thời tiết nên nhu cầu tiêu dùng dịch vụ này không cao.

4. May mặc, mũ nón, giầy dép (+0,12%): chỉ số giá nhóm tăng do tác động hầu hết các nhóm hàng may mặc, mũ nón tăng và dày dép do là tháng giao mùa thu sang đông.

5. Nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD (+0,05%): nhóm này tăng chủ yếu do dịch vụ bảo dưỡng nhà ở tăng 2,1% tác động chính vì thời điểm cuối năm người dân sửa chữa nhiều. Dịch vụ về nước sinh hoạt giảm 2,9 % do sản lượng tiêu thụ so với tháng trước tăng. Bên cạnh đó, giá gas tăng đã tác động đến chỉ số chung của nhóm này tăng.

6. Giao thông (+0,09%): trong tháng giá xăng lần điều chỉnh tăng vào ngày 12/10 đã tác động tăng chỉ số chung nhóm giao thông.

7. Hàng hóa và dịch vụ khác (+0,36): dịch vụ tác động làm tăng chỉ số của nhóm này dịch vụ chủ yếu là dịch vụ hỉ vì bắt đầu vào mùa cưới.

BAN BIÊN TẬP

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6317

Đã truy cập : 45174014