Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án ĐTXD đường về khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ đoạn từ ĐT.277 qua UBND phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn

28/08/2020 07:00 Số lượt xem: 85

Trong xu hướng hội nhập và phát triển, để góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật nhằm khai thác tốt hơn nữa những thế mạnh của thị xã Từ Sơn, đồng thời góp phần từng bước hiện thực hóa Đồ án quy hoạch chung thị xã Từ Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, ngày 15/10/2019 Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 1608/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án ĐTXD đường về khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ đoạn từ ĐT.277 qua UBND phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn. Dự án do Ban quản lý các dự án xây dựng thị xã Từ Sơn làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư: 49.277.910.000 đồng, thời gian thực hiện dự án: Năm 2019÷2021.

Chi tiết Người tốt-Việc tốt - Báo Bắc Ninh

Ảnh: Một góc đô thị Từ Sơn ngày nay

Để triển khai thực hiện dự án, chủ đầu tư đã trình và được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu xây lắp và tư vấn thuộc dự án.

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 364/BCTĐ-KHĐT.ĐTG ngày 19/8/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, ngày 24/8/2020 UBND tỉnh Bắc Ninh đã có Văn bản số 2954/UBND-XDCB phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thầu gói thầu số 3  (Toàn bộ phần xây dựng) và các gói thầu tư vấn cho gói thầu số 3, trong đó gói thầu số 3 được lựa chọn nhà thầu theo hình thức: Đấu thầu rộng rãi trong nước lựa chọn nhà thầu qua mạng, với phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ ./.

P.ĐTG

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 14238

Đã truy cập : 43879606