Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng trồng dải cây xanh xung quanh khu xử lý chất thải tập trung tại xã Phù Lãng, huyện Quế Võ

25/09/2020 13:57 Số lượt xem: 65
Trong tháng 9 năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư bắc Ninh đã tiến hành thẩm định
và trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng trồng dải
cây xanh xung quanh khu xử lý chất thải tập trung tại xã Phù Lãng, huyện Quế Võ.
Trong đó, một số nội dung chủ yếu cụ thể như sau:
Tên dự án: Đầu tư xây dựng trồng dải cây xanh xung quanh khu xử lý chất thải tập trung
tại xã Phù Lãng, huyện Quế Võ.
Chủ đầu tư: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quế Võ.
Địa điểm xây dựng: Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
Mục tiêu đầu tư: Tạo cảnh quan môi trường, đảm bảo vệ sinh môi trường không khí, môi
trường nước cho người dân xung quanh khu xử lýchất thải tập trung của tỉnh; Đảm bảo
phát triển bền vững kinh tế - xã hội và môi trường ở địa phương.
Nội dung và quy mô đầu tư: Trồng dải cây xanh xung quanh khu xử lý rác thải tập trung
với chiều dài khoảng 2.221m. Diện tích chiếm đất khoảng 8,1ha, dự kiến như sau: Đầu tư
xây dựng các hạng mục san nền, trồng dải cây xanh và mương nước phía ngoài dải cây
xanh với bề rộng trung bình 33m (mương nước rộng trung bình khoảng 3m, mật độ cây
phù hợp với tình hình thực tế); Bình đồ hướng tuyến: Hướng tuyến cơ bản bám theo
ranh giới khu đất của khu xử lý chất thải tập trung; Cao độ được khống chế theo cao độ
mặt bằng của khu xử lý rác thải tập trung, cao độ tại các điểm giao cắt với các tuyến đường đã
có và đang thi công, cao độ các công trình kiên cố hiện trạng.
Tổng mức đầu tư (dự kiến): 66.339.316.000 đồng (Sáu mươi sáu tỷ, ba trăm ba mươi chín
triệu, ba trăm mười sáu nghìn đồng chẵn).
Nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh (nguồn XDCB tập trung giai đoạn
2021÷2025) và các nguồn vốn khác (nếu có).
Thời gian thực hiện: Năm 2021 ÷ 2024.
P.KTN

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6861

Đã truy cập : 43871617