Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kiên cố hóa kênh Bắc Như Quỳnh đoạn từ điều tiết Ngăm đến cầu Yên Việt, huyện Gia Bình

25/09/2020 13:58 Số lượt xem: 87
Trong tháng 9 năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư bắc Ninh đã tiến hành thẩm định
và trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kiên cố hóa kênh Bắc Như
Quỳnh đoạn từ điều tiết Ngăm đến cầu Yên Việt, huyện Gia Bình. Trong đó, một số
nội dung chủ yếu cụ thể như sau:
Tên dự án: Kiên cố hóa kênh Bắc Như Quỳnh đoạn từ điều tiết Ngăm đến cầu Yên Việt,
huyện Gia Bình.
Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Đuống.
Địa điểm xây dựng: Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.
Mục tiêu đầu tư: Nhằm đảm bảo cung cấp nước tưới cho khoảng 3500ha đất nông nghiệp
của huyện Gia Bình và đáp ứng nhu cầu đi lại của bà con nhân dân, góp phần phát triển
kinh tế xã hội địa phương, dần hoàn thiện hạ tầng giao thông trên địa bàn theo tiêu chí
nông thôn mới, cải thiện cảnh quan môi trường vùng dự án, tránh lấn chiếm phạm vi công
trình thủy lợi.
Nội dung và quy mô đầu tư:
a. Tuyến kênh:Kiên cố hóa kênh Bắc Như Quỳnh đoạn từ điều tiết Ngăm đến cầu Yên
Việt với chiều dài khoảng 3.000m, kết cấu mái kênh bằng BTCT trên lớp vữa lót xi
măng. Đáy kênh gia cố bằng bê tông, dưới lót ni lông tái sinh và đệm cát.
b. Các công trình trên kênh: Cải tạo, nâng cấp 01 cầu trên kênh kết cấu bằng BTCT, đáy
mố cầu gia cố bằng cọc BTCT; Cải tạo, nâng cấp 02 xi phông ngầm qua kênh kết cấu
bằng BTCT; Cải tạo, nâng cấp nối dài 13 cống cấp II lấy nước ngang kênh kết cấu tường
cống bằng gạch bê tông không nung, đáy bằng bê tông; Cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ
công trình thủy lợi và biển báo giao thông tại các cầu ngang kênh.
Tổng mức đầu tư (dự kiến): 30.725.000.000 đồng (Ba mươi tỷ, bảy trăm hai mươi năm
triệu đồng chẵn.
Nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh (nguồn XDCB tập trung giai đoạn
2021÷2025) và các nguồn vốn khác (nếu có).
Thời gian thực hiện: Năm 2021 ÷ 2025.
P.KTN

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6801

Đã truy cập : 43871621