Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kiên cố hóa kênh giữa Như Quỳnh đoạn từ Điều tiết Quán Tranh đến Xí nghiệp Tam Thiên Mẫu

25/09/2020 13:58 Số lượt xem: 96
Trong tháng 9 năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư bắc Ninh đã tiến hành thẩm định và
trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kiên cố hóa kênh giữa Như
Quỳnh đoạn từ Điều tiết Quán Tranh đến Xí nghiệp Tam Thiên Mẫu. Trong đó, một
số nội dung chủ yếu cụ thể như sau:
Tên dự án: Kiên cố hóa kênh giữa Như Quỳnh đoạn từ Điều tiết Quán Tranh đến Xí nghiệp
Tam Thiên Mẫu.
Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Đuống.
Địa điểm xây dựng: Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
Mục tiêu đầu tư: Gia cố kênh nhằm tăng cường năng lực tưới của hệ thống, chống sạt lở bờ
kênh gây bồi lấp lòng kênh, chống những vi phạm của dân lấn chiếm bờ kênh; Tạo điều kiện
thuận lợi cho công tác quản lý vận hành trong hệ thống tưới, tiêu và phát triển giao thông
nông thôn khu vực; Ổn định và phát triển môi trường sinh thái đất, nước, cây trồng, cơ thể
sống theo hướng có lợi và bền vững, nâng cao sức khỏe cộng đồng.
Nội dung và quy mô đầu tư:
a. Tuyến kênh chính:Kiên cố hoá kênh Giữa Như Quỳnh đoạn từ điều tiết Quán Tranh đến
Xí nghiệp Tam Thiên Mẫu, chiều dài khoảng L = 9.775m (từ hạ lưu điều tiết Quán Tranh
đến cầu Tuyên Bá), với hình thức kết cấu sau: Đoạn kênh kiên cố hoá từ điều tiết Quán
Tranh đến đường QL38 hết khu dân cư thôn Nội Trung (dài khoảng L = 7.138m, Trong đó
đoạn đã được cứng hóa dài khoảng 519m) kết cấu mái kênh bằng BTCT trên lớp vữa lót xi
măng. Đáy kênh gia cố bằng bê tông, dưới lót ni lông tái sinh và đệm cát; Đoạn kênh nạo
vét từ cuối khu dân cư thôn Nội Trung đến cầu Tuyên Bá (dài khoảng L = 2.637m) nạo vét,
tôn bờ, áp trúc mái kênh theo mặt cắt thiết kế.
b. Các công trình trên kênh: Cống đầu kênh: Cống đầu kênh cấp II được thiết kế với hình
thức kết cấu bằng BTCT, gạch xây VXM M75. Các cống trên đều được thiết kế có cửa van
thép, đóng mở bằng vít nâng để đảm bảo yêu cầu điều tiết nước trên kênh tưới; Điều tiết trên
kênh: Xây mới 01 điều tiết trên kênh với hình thức kết cấu bằng BTCT. Thượng lưu cống
thiết kế dàn van và máy đóng mở; Cầu giao thông: Xây mới 04 cầu giao thông trên kênh với
kết cấu bằng BTCT phục vụ dân sinh; Đường quản lý kết hợp giao thông: Rải cấp phối đá
dăm mặt bờ kênh để làm đường quản lý kết hợp giao thông với chiều dài khoảng 7.000m;
Cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và biển báo giao thông tại các cầu,
cống ngang kênh.
Tổng mức đầu tư (dự kiến): 60.312.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ, ba trăm mười hai triệu đồng)
Nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh (nguồn XDCB tập trung giai đoạn 2021÷2025)
và các nguồn vốn khác (nếu có).
Thời gian thực hiện: Năm 2021 ÷ 2025.
P.KTN

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6395

Đã truy cập : 43871719