Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xử lý sạt lở bờ, bãi sông đoạn K38+200 ÷ K39+200 đê hữu Đuống, huyện Gia Bình

25/09/2020 13:58 Số lượt xem: 79

Trong tháng 9 năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư bắc Ninh đã tiến hành thẩm định
và trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xử lý sạt lở bờ, bãi sông
đoạn K38+200 ÷ K39+200 đê hữu Đuống, huyện Gia Bình. Trong đó, một số nội
dung chủ yếu cụ thể như sau:
Tên dự án: Xử lý sạt lở bờ, bãi sông đoạn K38+200 ÷ K39+200 đê hữu Đuống, huyện
Gia Bình.
Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT
Địa điểm xây dựng: Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.
Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo an toàn lâu dài cho hệ thống đê, an toàn tính mạng và tài sản
của nhân dân trong khu vực. Chống sạt lở bờ, bãi sông tạo điều kiện phát triển kinh tế xã
hội trên địa bàn và các khu vực lân cận.
Nội dung và quy mô đầu tư:
Thả đá rời hộ chân tạo lăng thể, xếp đá hộc tạo cơ kè ổn định cho kè. Bạt mái kè theo hệ số
mái ổn định, đổ khung dầm bê tông cốt thép trên mái kè, bên trong lát tấm bê tông đúc sẵn
trên lớp đá dăm lót và vải lọc. Chiều dài đoạn xử lý khoảng 1.000m.

Tổng mức đầu tư (dự kiến): 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng).
Nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh (nguồn XDCB tập trung giai đoạn
2021÷2025) và các nguồn vốn khác (nếu có).
Thời gian thực hiện: Năm 2021 ÷ 2023.

P.KTN

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6818

Đã truy cập : 43871627