Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đồi với Công ty TNHH chính xác quốc tế Lí Hằng.

09/09/2020 15:41 Số lượt xem: 113
Ngày 26 tháng 6 năm 2020, Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và đầu tư đã ra
quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 40/QĐ-XPVPHC đối với Công ty
TNHH chính xác quốc tế Lí Hằng (Mã số DN: 2301110440), cụ thể như sau:
Phạt tiền 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3
Điều 28 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ
quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư.
Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Doanh nghiệp thực hiện đăng ký thay
đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đăng ký điều chỉnh giảm
vốn điều lệ về số vốn đã thực góp) quá thời hạn quy định.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 8374

Đã truy cập : 43879678