Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đồi với nhà đầu tư Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại Tân Hoàng Phát

09/09/2020 15:41 Số lượt xem: 79
Ngày 2 tháng 7 năm 2020, Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và đầu tư đã ra
quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 43/QĐ-XPVPHC đồi với nhà đầu tư
Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại Tân Hoàng Phát (Mã số doanh nghiệp:
2300489360) với nội dung như sau:
Phạt tiền 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm d,
khoản 6, Điều 13 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2016 của
Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và
Đầu tư .
Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm dịch
vụ văn hóa thể thao tại phường Vân Dương do Công ty cổ phần dịch vụ thương
mại Tân Hoàng Phát làm chủ đầu tư đã không triển khai dự án đầu tư sau 12 tháng
mà không được cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 9876

Đã truy cập : 43879606