Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định công nhận huyện Lương Tài và huyện Thuận Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

24/06/2020 13:29 Số lượt xem: 157

Thủ tướng Chính phủ ban hành các Quyết định số 834/QĐ-TTg ngày 15/6/2020 và số 846/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 công nhận huyện Lương Tài và huyện Thuận Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

      Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh công bố, khen thưởng, chỉ đạo huyện Lương Tài và huyện Thuận Thành tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu trí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

(Mô hình sản xuất lá tía tô tại huyện Lương Tài - ảnh sưu tầm Internet)

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở huyện Lương Tài sau 10 năm triển khai thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, tính đến hết năm 2019, 13/13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đã đưa huyện Lương Tài đạt chuẩn nông thôn mới. Qua đó, góp phần tạo diện mạo nông thôn nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Đến nay, trụ sở làm việc, trạm y tế của 14/14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lương Tài đều được xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa theo hướng kiên cố, hiện đại; 93/101 thôn có nhà văn hóa để tổ chức sinh hoạt cộng đồng, một số xã có sân vận động và sân bóng đá do cấp xã và thôn quản lý. Trong giai đoạn tiếp theo, huyện Lương Tài tập trung xây dựng khu trung tâm hành chính mới và đầu tư nâng cấp các tuyến đường nội thị, đường tỉnh. Phối hợp với Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh thực hiện dự án ĐT 285B kết nối quốc lộ 38 với quốc lộ 17; tranh thủ các nguồn vốn đầu tư thực hiện nâng cấp 20 tuyến đường huyện, tập trung chỉ đạo phát triển các khu đô thị của huyện phù hợp với Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

(Mô hình trồng dưa lưới trong nhà kính tại huyện Thuận thành - ảnh sưu tầm Internet)

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở huyện Thuận Thành sau 9 năm thực hiện chương trình nông thôn mới đã có bước phát triển toàn diện, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng nông thôn được xây dựng khang trang, hiện đại. Đến nay, huyện Thuận Thành đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM, 17/17 xã đạt 19/19 tiêu chí NTM; tổng sản phẩm GRDP giai đoạn 2011 - 2019 tăng bình quân 12,7%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2019 đạt gần 47 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,7%...

Các Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký.

P.THQH

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6264

Đã truy cập : 44083137