Tiến độ thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp Nội Doi – Cung Kiệm

22/11/2019 15:14 Số lượt xem: 125

Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường Nội Doi- Cung Kiệm, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định đầu tư tháng 8/2016, với thời gian thực hiện dự án từ năm 2016 đến năm 2020.

Toàn  bộ phần xây lắp của dự án được duyệt làm 01 gói thầu (gói thầu số 1). Gói thầu dự kiến hoàn thành tháng 6/2019 song đến tháng 10/2019 gói thầu mới hoàn thành khoảng 65% giá trị hợp đồng. Phần công việc còn lại của gói thầu chưa thực hiện do vướng mặt bằng thi công.

Theo báo cáo, Ban Quản lý dự án huyện Quế Võ và các đơn vị liên quan đã hoành thành công tác chi trả, bồi thường theo phương án bồi thường được phê duyệt đợt 1, đợt 2 và đã bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công; Tuy nhiên, đợt 3 còn 01 hộ gia đình thuộc địa phận xã Đại Xuân chưa nhất trí phương án đền bù.  Riêng đợt 4 đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt phương án bồi thường.

Để có mặt bằng bàn giao cho nhà thầu, chủ đầu tư sẽ tiếp tục vận động 01 hộ gia đình trên nhận tiền đền bù, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện phương án, tiến hành chi trả tiền bồi thường đợt 4. Dự kiến tháng 12/2019 hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao phần mặt bằng còn lại cho nhà thầu thi công. Theo đó, chủ đầu tư đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh xem xét, quyết định gia hạn thời gian thực hiện gói thầu đến ngày 31/03/2020.

Ngày 18/11/2019, UBND tỉnh Bắc Ninh đồng ý chủ trương gia hạn thời gian thực hiện gói thầu số 1 đến hết 31/01/2020 theo nguyên tắc không làm tăng tổng mức đầu tư dự án được duyệt./.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3740

Đã truy cập : 43712411