Tiến độ thực hiện một số gói thầu Dự án mở rộng đường Lý Anh Tông và đường nối ngoài phạm vi nút giao phía Tây Nam, thành phố Bắc Ninh

22/11/2019 15:15 Số lượt xem: 270

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường Lý Anh Tông và đường nối ngoài phạm vi nút giao phía Tây Nam, thành phố Bắc Ninh được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định đầu tư từ năm 2012, được phê duyệt điều chỉnh bổ sung năm 2018, với thời gian thực hiện từ năm 2012 đến năm 2020.

Gói thầu số 6 (Thi công nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, hào tuynel kỹ thuật toàn bộ tuyến đường), gói thầu số 7 (thi công hệ thống chiếu sáng, cấp nước toàn bộ tuyến đường) được thi công từ tháng 11/2018, tháng 02/2019 song đến nay nhà thầu mới thi công đạt khoảng 40% giá trị hợp đồng.

Công trình chậm tiến độ do công tác giải phóng mặt bằng của dự án gặp khó khăn, vướng mắc: Vướng phần mặt bằng khu đất cây xanh và đất thổ cư do Công ty Đại Hoàng Long quản lý, và cơ quan, đơn vị khác nữa.

Để tiếp tục thi công phần công việc còn lại của 02 gói thầu chủ đầu tư đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh xem xét, chấp thuận gia hạn thời gian thực hiện gói thầu số 6,7 đến 30/6/2020.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh đã đề xuất UBND tỉnh Bắc Ninh xem xét đồng ý về nguyên tắc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 6, 7 (phê duyệt tại văn bản số 3811/UBND-XDCB ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh) đến ngày 30/6/2020. Đơn giá, giá gói thầu và các nội dung khác của gói thầu chủ đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và theo nội dung hợp đồng đã ký kết./.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3813

Đã truy cập : 43712389