Tỷ lệ đấu thầu qua mạng các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh đến ngày 20/11/2019

22/11/2019 15:13 Số lượt xem: 128

Đến ngày 20/11/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh đã thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu được 1.191  gói thầu với giá trị: 4.992 tỷ đồng thuộc các dự án sử dụng vốn nhà nước do UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh quyết định đầu tư. Trong đó, có 344 gói thầu với giá trị 4.813 tỷ đồng được lựa chọn theo hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thông thường và qua mạng; 847 gói thầu với giá trị 179 tỷ đồng được lựa chọn theo hình thức chỉ định thầu, chỉ định thầu rút gọn.

Tỷ lệ đấu thầu qua mạng thuộc dự án trên được đảm bảo theo chỉ đạo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể: có 198 trên 344 gói thầu với giá trị 1.371 trên 4.813 tỷ đồng được lựa chọn nhà thầu qua mạng, đạt khoảng 57% về số lượng gói thầu và 27% về giá trị gói thầu./.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4322

Đã truy cập : 43712433